Mục tin: Tóc Nam

Đàn ông và “gàu”?

short_haircuts_for_men_4

Daycattoc – Theo một nghiên cứu gần đấy con số thống kê cho rằng có  khoảng hơn 50% dân số Việt Nam có vấn đề về gàu, da đầu,phần lớn các trường hợp xuất hiện trong khoảng 20 – 60 tuổi Vậy gàu là gì? Gàu là một hiện tượng rối loạn của da đầu, gây chứng